BOEREN IN BEELD - Portret van agrarisch Terschelling
homeproject 'Boeren in Beeld'boerencultuurvereniging Agrarisch Belang Terschellingevenementennieuwslinkscontact
agenda
Woensdag 28 December
midwintermarkt
Hier volgt informatie
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Et Hossefolk

agrarische dag

dag van het schaap

veemarkt

desken

 

excursie o.l.v. Cees Cupido

kaas plankje

kaas maken

schapen melken

winkel De Zeekraal

zelfpluktuin

huifkartocht

kinderboerderij
 

Boerenevenementen en -activiteiten

Er zijn op Terschelling allerlei evenementen te bezoeken waarin de boerencultuur met haar gebruiken en tradities naar voren komt.
Daarnaast zijn op een aantal agrarische bedrijven bezoekers welkom en er zijn verschillende boerderijwinkels. Ook is er een landbouw- museum met kinderboerderij op het eiland.

 

Draverijen

Gedurende de hele zomer zijn er activiteiten van
‘Et Hossefolk’. Deze paardenhoudersvereniging organiseert diverse draverijen en ringsteekwedstrijden waarin paarden en gerij de hoofdrol spelen.

Keuringen

Ook worden er keuringen georganiseerd, waar de mooiste paarden, schapen en geiten zich in alle soorten en maten aan het publiek en een deskundige jury presenteren.

De Vereniging voor Landbouwonderwijs op Terschelling zet eens in de twee jaar een agrarische dag op touw. De sector presenteert zich gedurende dit evenement met diverse facetten van het boerenbedrijf uit heden en verleden.

De Vereniging voor Landbouwonderwijs op Terschelling zet eens in de twee jaar een agrarische dag op touw. De sector presenteert zich gedurende dit evenement met diverse facetten van het boerenbedrijf uit heden en verleden.

Dag van het schaap

Wie wil kennismaken met de Terschellinger schapenhouders, hun dieren, activiteiten en producten kan terecht op de tweejaarlijkse dag van het schaap. Meestal zijn er demonstraties schaapscheren en valt er te zien hoe behendig een Border Collie schapen over een parcours weet te brengen.

Sint Jan’s draverij

Op 25 juni draven volgens eeuwenoude traditie de boerenpaarden in de Oosterburen van Midsland. In het wit gestoken Terschellingers rijden dan – bij voorkeur zonder zadel – om het hardst voor de eer en voor de prijzen. Deze draverij behoort tot de oudste feesten op Terschelling.

Veemarkt

Op de tweede donderdag in september zijn de Ooster- en Westerburen van Midsland het toneel voor de jaarlijkse beestemerk. Rond de kerk verhandelen de boeren hun vee; er zijn kraampjes, er is gezelligheid.

Op 'e riid

Het is nog steeds een populair gebruik onder de Terschellingers: het op ‘e riid gaan; een tocht met paard en wagen naar de Grië, om daar te eten, te drinken en muziek te maken. Dit restant van een oude traditie vindt zijn oorsprong in een processie. In navolging van het volksgebruik worden er nu voor toeristen huifkartochten georganiseerd. Er is op Terschelling een drietal bedrijven die deze rondritten aanbieden; de voerlui zijn niet zelden van boerenkomaf.

Traditionele oogst

Ter herinnering aan de tijd dat de graslanden op Terschelling nog afgewisseld werden met korenvelden, worden er sinds enkele jaren initiatieven ontplooid om het handwerk van weleer nog eens onder de aandacht brengen. In het voorjaar worden op traditionele wijze – met ploeg en paard – enkele stukken land bewerkt en ingezaaid, zodat er in augustus op de ouderwetse manier haver of rogge geoogst kan worden. Enkele weken later komt dan de vooroorlogse dorsmachine tevoorschijn, om het graan verder te bewerken.

 

------------------------------------------------------------------------------

 

Excursie ‘De Pieter Peit's Hoeve'

Mijn vader was zeeman. Alleen met moeder, was er thuis niet veel te beleven, dus was ik veel bij opa, die eerst zeevarend was, en later boer werd. Zo ben ik spelenderwijs zelf ook boer geworden.” Zo ongeveer luidt het begin van het verhaal dat Cees Cupido vertelt als hij gasten rondleidt op zijn bedrijf, ‘De Pieter Peit’s Hoeve’ in Lies. Hij is er trots op dat in zijn familie nog steeds boeren en zeelui voorkomen; de beroepen waarmee de Terschellingers van oudsher de kost verdienden.
De geanimeerde verhalen van Cees Cupido over heden en verleden zijn het beluisteren meer dan waard en intussen valt er veel te leren over een modern boerenbedrijf. ‘De Pieter Peit’s Hoeve’ is een gangbare veehouderij, waar een deel van de melk verwerkt wordt tot boerenkaas. Dit product – door de boerin vervaardigd – wordt verkocht vanuit de eigen winkel en is verkrijgbaar in de supermarkt.

Kaasboerderij De ‘Pieter Peit’s Hoeve’
Lies 24a - tel. 0562-448501 – www.pieterpeitshoeve.nl
Rondleidingen van maandag tot en met zaterdag om 10.30 uur.

 

Schapenkaasboerderij ‘Halfweg’

Er lopen paarden, koeien, kalfjes, varkens, diverse soorten schapen  en lammetjes, ganzen, kippen, eenden en konijnen. “Alles wat je zo’n beetje in een prentenboek over een boerderij tegenkomt”, zegt Albertine Wortel. De jonge boerin en haar levenspartner Jaap Lieman willen op hun bedrijf op Halfweg een beeld scheppen van wat er op een boerderij omgaat. Bezoekers kunnen er vrij rondlopen, kijken bij het melken van de koeien en de schapen, informatie opdoen, of het proces van kaasmaken volgen. Want Albertine maakt zelf kaas van de melk die haar schapen produceren. De kaas verkoopt ze vanuit haar eigen winkel, maar deze is ook bij de winkeliers op het eiland te koop.

Schapenkaasboerderij ‘Halfweg’
Kooipad 7, West-Terschelling – tel. 0562-443738
De winkel is dagelijks geopend van 13.30 tot 17.30 uur.
Zon- en feestdagen gesloten. ’s Zomers en in de schoolvakanties is de boerderij open voor bezoekers op woensdag- en zaterdagmiddag.
Meer informatie: zie affiches en www.schapenkaasvanterschelling.nl

 

Biologische Schapenboerderij ‘De Zeekraal’

Wanneer gaat de boer nou schapen melken?" vraagt een klein meisje, terwijl ze met haar ouders rondloopt in de stal van schapenboerderij ‘De Zeekraal’ in Oosterend. Haar broertje zit op zijn knieën bij de koeien. “Hij likt aan mijn trui, hij vindt mij lief!” roept hij enthousiast. Dan opent Gerben Bakker het deurtje van de melkstal en daar komen de schapen aan. Keurig gaan ze op een rijtje staan. Tijdens het melken krijgen de toehoorders een flinke portie informatie voorgeschoteld over de lammertijd, het scheren, over melken en kaasmaken.
Gerben en Jolanda Bakker vertellen graag over hun bedrijf en daarom hebben zij het opengesteld voor bezoekers. Die kunnen er niet alleen het melken van de schapen meemaken, maar ook kennismaken met diverse facetten van de agrarische onderneming en met een puur eilander product, de schapenkaas die op het bedrijf vervaardigd wordt.

Biologische schapenboerderij ‘De Zeekraal’
Oosterend 17 – tel: 0562-449278 – www.dezeekraal.nl
Bezoekers zijn welkom van februari tot november, dagelijks van 14.00- 18.00 uur, behalve op zondag. De boerderijwinkel is het hele jaar geopend van maandag t/m zaterdag van 14.00 tot 18.00 uur.

 

Cranberrybedrijf en zelfpluktuin ‘Groenhof’

Tussen Hoorn en Oosterend, in de luwte van de elzenwallen, ligt de tuinderij ‘Groenhof’ van de familie Van Zandwijk. Je kunt er in de zomer prachtige veldboeketten plukken, en ook zelf diverse soorten fruit oogsten. De tuin nodigt uit om er even te blijven: er zijn zitjes,
er is iets te drinken en er is tijd voor een gesprekje.
De ‘Groenhof’ teelt naast aardbeien, pruimen en bessen ook cranberry’s. Van het fruit worden diverse producten gemaakt. Deze zijn op de tuin verkrijgbaar en bij verschillende winkels op het eiland.

Cranberrybedrijf en zelfpluktuin 'Groenhof'
Oosterend 9 – tel. 0562-448058 – www.groenhofcranberry.nl
In de maanden juni, juli en augustus is de pluktuin open op dinsdag, donderdag en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

 

‘Puur Terschelling’ huifkartochten

Op de bok van de huifkar vertelt hij over het boerenleven van vroeger: over de bouwstijl van de boerderijen bijvoorbeeld,
en over het vee, de bijverdiensten van eertijds – de eendenkooien,
de konijnenvangst, het strandjutten. Maar ook de hedendaagse agrarische bedrijvigheid komt aan bod: de bijzondere omstandigheden van boeren op een eiland, het weidevogelbeheer. “Onderwerpen te over”, zegt Anne Bierema. “Je hoeft maar om je heen te kijken;
alles wat authentiek is op Oost-Terschelling heeft met het boerenleven te maken.

Anne en Danielle Bierema zijn eigenaar van het bedrijf ‘Puur Terschelling’ in Oosterend. Zij verzorgen onder meer huifkartochten over het hele eiland. De toeristen op Terschelling vinden het leuk om te horen hoe de eilanders leven, ervaren zij. Ook voor het agrarische aspect is veel belangstelling. “Meer dan je denkt”, zegt Anne.

‘Puur Terschelling’
Oosterend 39 – tel. 0562-449487 – www.puur-terschelling.nl

 

Landbouwmuseum ‘Het Hooivak’

Wie meer wil weten over het boerenleven van eertijds, kan terecht in het Landbouwmuseum in Hoorn. In deze authentieke Terschellinger boerderij – waarvan ook het oorspronkelijke interieur intact bleef – is onder meer te zien welke landbouwwerktuigen en gereedschappen vroeger gebruikt werden. Ook met foto’s en oude filmpjes wordt een beeld geschetst van de wijze waarop er eertijds op Terschelling geboerd is. Kinderen kunnen er op de ouderwetse manier graan malen en boter karnen, en zich bovendien vermaken op de kinderboerderij.
Naast de vaste presentatie en activiteiten zijn er steeds wisselende exposities. In 2008 en 2009 is er een unieke fototentoonstelling te zien, waarin de relatie zichtbaar wordt tussen de huidige generatie Terschellinger boeren en hun voorouders.

Landbouwmuseum en kinderboerderij ‘Het Hooivak’
Kooiweg 3 – Hoorn – tel. 0562–448107 – www.hooivak.nl
Geopend vanaf de meivakantie tot en met de herfstvakantie;
op dinsdag tot en met vrijdag van 14.00 uur tot 17.00 uur.

colofon