BOEREN IN BEELD - Portret van agrarisch Terschelling
homeproject 'Boeren in Beeld'boerencultuurvereniging Agrarisch Belang Terschellingevenementennieuwslinkscontact
nieuwsafbeelding


- Mijlpaal bij maatschap Van Zwol
- Wietse van Dijk vindt eerste kievitsei 2011
- Vijfling bij boer Wietse van Deelen
- Feestelijke ingebruikname zeegemalen
- Juweeltje de tientonner
- Mariska Mier wint St.Jansdraverij
- Paardenvolk brengt reddingshistorie tot leven
- Bouw gemalen van start
- Meer weidevogels op Terschelling
- Waddendijk wordt verstevigd
- Rinke Mier mag bouwen
- Boerderijverplaatsing duivels dilemma
- Duizenden ganzen op Terschelling
- Schooljeugd onthaald op arrensledetocht
- Pony’s werken voor Staatsbosbeheer
- Rijkste melk op Terschelling
- Jacht op herten hervat
- Bezoekboerderij ‘De Gèskieker’ geopend
- Terschelling krijgt poldergemalen
- September – vruchtmaand - cranberrymaand
- Veel lof voor agrarische optocht
- Vrouwen regeren op Sint Jan
- Vraagtekens bij bedrijfsverplaatsing
- Discussie over polderpad
- Gerstteelt goed voor natuur en toerist
- Burgemeester Visser: “Samen nadenken over het toekomstperspectief.”
- Matig jaar voor land- en tuinbouw
- Boeren niet blij met herten
- Lutineprijs voor Renske Gorter en Anne Zorgdrager
- Zestig jaar landbouwonderwijs op Terschelling
- Boer Wietse populair
- Terschellinger kaas wint prijs
- Landerijen op Terschelling blank
- Rampzomer voor rotganzen
- Boerengolf mag in Oosterend
 

Boeren niet blij met herten

FORMERUM - De Terschellinger landbouworganisaties protesteren tegen de illegale aanvoer van herten op Terschelling. Zij maken zich ernstige zorgen over de gezondheidsstatus van veehouderijen, nu zich plots een groep ongeidentificeerde evenhoevigen manifesteert in het duingebied.

Agrarisch Belang Terschelling en LTO Noord behartigen de belangen van de veehouders op Terschelling. Een beroepsgroep die al jaren veel tijd en geld steekt in de productie van veilige zuivel- en vleesproducten. Onderdeel daarvan is een gezonde veestapel, vrij van ziektekiemen die mens en dier zouden kunnen bedreigen. Vanuit de overheid zijn gezondheidsprogramma's ontwikkeld die een veilig product garanderen. Deze programma's vergen van veehouders doorlopend forse investeringen om continuiteit te kunnen waarborgen.

"Ook al zitten we op een eiland in een mooie geisoleerde positie, er bestaat altijd een risico op insleep van ziektekiemen in een bedrijf, die de gezondheidsstatus ernstig kan benadelen, zegt veearts Jos Kievits."Daarom nemen bedrijven de nodige voorzorgsmaatregelen. Een daarvan is een gecontroleerde aanvoer van dieren afkomstig van gecertificeerde bedrijven van de wal. Illegale ongecontroleerde aanvoer van herten afkomstig van fokbedrijven van onduidelijke herkomst, past niet in een bedrijfsvoering zoals we ons dat tegenwoordig wensen."

Kievits wijst erop dat herten symptoomloze dragers kunnen zijn van talloze ziektekiemen. Twee daarvan, Paratbc en BVD, zijn sluipende aandoeningen die pas geconstateerd worden als de infectie zich al heeft verspreid over het gehele bedrijf. Ruimen van besmette dieren is dan de enige optie om een veilig product te kunnen garanderen.

"Het moge duidelijk zijn dat de agrarische sector op Terschelling niet blij is met de ondoordachte aanvoer van herten", zegt veehouder Egbert Zorgdrager, voorzitter van Agrarisch Belang Terschelling. "Nog afgezien van de juridische kant van de zaak, overtreding van de Flora- en Faunawet en de ethische aspecten die kleven aan deze faunavervalsing, zitten wij in een onzekere situatie wat betreft onze bedrijfsvoering. Blijven de herten op Terschelling? Dragen ze ziektes bij zich? Wie garandeert ons dat er geen overdracht van besmetting plaatsvindt naar ons jongvee op de duinlanden of de Groede? Wie gaat eventuele schade vergoeden in de toekomst?" De veehouders dringen bij gemeente en Staatsbosbeheer aan op een snelle en afdoende interventie, teneinde de bedrijfsvoering te zekeren.

Bron: tekst Persbureau t Wakend Oog - foto's Marleen Swart - november 2008

colofon