BOEREN IN BEELD - Portret van agrarisch Terschelling
homeproject 'Boeren in Beeld'boerencultuurvereniging Agrarisch Belang Terschellingevenementennieuwslinkscontact
nieuwsafbeelding


- Mijlpaal bij maatschap Van Zwol
- Wietse van Dijk vindt eerste kievitsei 2011
- Vijfling bij boer Wietse van Deelen
- Feestelijke ingebruikname zeegemalen
- Juweeltje de tientonner
- Mariska Mier wint St.Jansdraverij
- Paardenvolk brengt reddingshistorie tot leven
- Bouw gemalen van start
- Meer weidevogels op Terschelling
- Waddendijk wordt verstevigd
- Rinke Mier mag bouwen
- Boerderijverplaatsing duivels dilemma
- Duizenden ganzen op Terschelling
- Schooljeugd onthaald op arrensledetocht
- Pony’s werken voor Staatsbosbeheer
- Rijkste melk op Terschelling
- Jacht op herten hervat
- Bezoekboerderij ‘De Gèskieker’ geopend
- Terschelling krijgt poldergemalen
- September – vruchtmaand - cranberrymaand
- Veel lof voor agrarische optocht
- Vrouwen regeren op Sint Jan
- Vraagtekens bij bedrijfsverplaatsing
- Discussie over polderpad
- Gerstteelt goed voor natuur en toerist
- Burgemeester Visser: “Samen nadenken over het toekomstperspectief.”
- Matig jaar voor land- en tuinbouw
- Boeren niet blij met herten
- Lutineprijs voor Renske Gorter en Anne Zorgdrager
- Zestig jaar landbouwonderwijs op Terschelling
- Boer Wietse populair
- Terschellinger kaas wint prijs
- Landerijen op Terschelling blank
- Rampzomer voor rotganzen
- Boerengolf mag in Oosterend
 

Boerderijverplaatsing duivels dilemma

WEST-TERSCHELLING - De Stichting Ons Schellingerland verzet fel zich tegen de boerderijverplaatsing van de maatschap Mier-Buren in Hoorn. Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, om de melkveehouderij los van het dorp, in de polder te bouwen, raakt SOS in het hart van haar doelstelling, steltbestuurssecretaris Jaap Smit tijdens de vergadering van de raadscommissie in februari.

De stichting strijdt voor het behoud van het eilander eigene en in dit geval voor behoud van de karakteristiek van de open Terschellinger polder. SOS kan wel instemmen met verplaatsing van het bedrijf als het dichter tegen het dorp aan wordt gebouwd. Een andere suggestie is om de boerderij te verplaatsen naar Oosterend, waar de agrarier momenteel al een deel van zijn vee onderbrengt. Het gebouw zou daar beter inpasbaar zijn.

Het voorstel van het college, om het bedrijf van Mier 100 meter ten zuiden van de Yllekampweg te bouwen is gebaseerd op een advies van het Provinciaal Ruimtelijk Kwaliteitsteam. De beleidsnotitie De Nije Pleats yn Fryslan heeft daarbij als leidraad gediend. De gemeenteraad had om dit oordeel gevraagd om het aspect van de ruimtelijke kwaliteit van de polder nadrukkelijk mee te laten wegen.

De melkveehouderij aan de Tordelenweg ligt nu vrijwel tegen het dorp aan. Om het bedrijf levensvatbaar te houden en om milieuredenen wil de maatschap naar het zuiden verplaatsen, verder de polder in. Mier heeft nu ruim 200 stuks vee, de nieuwe stal moet plaats bieden aan 360 koeien en kalveren, waarvoor vierduizend vierkante meter nodig is.

B en w adviseren de raad om voort te voortborduren op discussies uit het verleden. Tijdens de laatste ruilverkaveling werd toegestaan dat twee agrarische bedrijven zich in de polder vestigden. De VVD en het CDA scharen zich achter dit voorstel. "Een noodzakelijk kwaad", motiveert VVD'er Peter van Sijp die keuze. Hendrik Klaas van der Wielen (CDA) vindt dat er nu eindelijk een keus gemaakt moet worden. De PvdA is nog niet zover. Die wil, net als SOS een bredere discussie. Ook Plaatselijk Belang is er nog niet uit. Antoine van den Berg spreekt van een duivels dilemma. "Er is te weinig gekeken naar alternatieven", oordeelt hij. De partij vreest bovendien precedentwerking. "Er zijn op Terschelling drie tot vijf agrariers die uit willen breiden."

Wethouder Iemke van Zwol dringt er bij de raad op aan om in de raadsvergadering van 23 februari tot een keuze te komen. Er moet duidelijkheid komen voor Mier, vindt hij. De aanvraag van de agrarische ondernemer loopt al vier jaar. Het bedrijf werkt momenteel zonder een geldende milieuvergunning. De gedoogvergunning verloopt binnenkort.

Bron: Persbureau 't Wakend Oog - Terschelling - februari 2010

colofon