BOEREN IN BEELD - Portret van agrarisch Terschelling
homeproject 'Boeren in Beeld'boerencultuurvereniging Agrarisch Belang Terschellingevenementennieuwslinkscontact
nieuwsafbeelding


- Mijlpaal bij maatschap Van Zwol
- Wietse van Dijk vindt eerste kievitsei 2011
- Vijfling bij boer Wietse van Deelen
- Feestelijke ingebruikname zeegemalen
- Juweeltje de tientonner
- Mariska Mier wint St.Jansdraverij
- Paardenvolk brengt reddingshistorie tot leven
- Bouw gemalen van start
- Meer weidevogels op Terschelling
- Waddendijk wordt verstevigd
- Rinke Mier mag bouwen
- Boerderijverplaatsing duivels dilemma
- Duizenden ganzen op Terschelling
- Schooljeugd onthaald op arrensledetocht
- Pony’s werken voor Staatsbosbeheer
- Rijkste melk op Terschelling
- Jacht op herten hervat
- Bezoekboerderij ‘De Gèskieker’ geopend
- Terschelling krijgt poldergemalen
- September – vruchtmaand - cranberrymaand
- Veel lof voor agrarische optocht
- Vrouwen regeren op Sint Jan
- Vraagtekens bij bedrijfsverplaatsing
- Discussie over polderpad
- Gerstteelt goed voor natuur en toerist
- Burgemeester Visser: “Samen nadenken over het toekomstperspectief.”
- Matig jaar voor land- en tuinbouw
- Boeren niet blij met herten
- Lutineprijs voor Renske Gorter en Anne Zorgdrager
- Zestig jaar landbouwonderwijs op Terschelling
- Boer Wietse populair
- Terschellinger kaas wint prijs
- Landerijen op Terschelling blank
- Rampzomer voor rotganzen
- Boerengolf mag in Oosterend
 

Bouw gemalen van start

KINNUM -De bouw van twee poldergemalen is eind april officieel van tart gegaan De pompen zijn nodig om de wateroverlast op het eiland binnen de perken te houden. "We moeten de natuur een handje helpen", zegt Harry Boon, bestuursvoorzitter van Wetterskip Fryslan. Hij verrichtte samen met burgemeester Jurrit Visser de openingshandeling.

De bestaande spuisluizen bij Kinnum en Lies kunnen in de herfst en wintermaanden het overtollige water onvoldoende wegwerken. "Dat gaat nu tot het verleden behoren", belooft Boon. Met de nieuwe gemalen kan het bestaande waterpeil in de polder gehandhaafd worden, ook als door klimaatveranderingen zeespiegel en de wadbodem rijzen.Wetterskip Fryslan kan de combigemalen onder normale omstandigheden 24 uur per dag inschakelen wanneer spuien niet of onvoldoende mogelijk is. Zo is het waterschap niet meer afhankelijk van het lage tij bij het afstromen. De combigemalen worden volledig geautomatiseerd.

De boeren op Terschelling zijn niet allemaal gelukkig met de komst van nieuwe gemalen. "Voor mij had het niet gehoeven", zegt Egbert Zorgdrager "Ik zie de financiele voordelen er niet van. De waterschapslasten voor bemalen land zijn hoger dan voor onbemalen land, maar voor agrarisch natuurbeheer - een belangrijk onderdeel van ons bedrijf - kun je beter wat natter land hebben.Cees Cupido uit vindt dat de agrarische sector door de verhoging van de waterschapslasten onevenredig zwaar getroffen wordt. "Boeren hebben immers veel land en ze gaan nu 36 euro per hectare meer betalen." Volgens Cupido komen de gemalen er niet eens voor de boeren, maar voor de burgers. "In de nieuwbouwwijk Noordermiede in Midsland hebben ze wateroverlast, maar dat komt omdat ze die te laag gebouwd hebben. Jodi Kuipers uit Hoorn is wel blij met een betere waterafvoer uit de polder. "Als het droger is kunnen we in de herfst het vee langer buiten houden. "Volgens Kuipers is het een misvatting om te denken dat de polderlasten stijgen vanwege de gemalen. "De inning van de lasten is veranderd, en dat valt toevallig samen. Wij hebben zelfs jarenlang te weinig betaald. "In 2009 is het belastingstelsel inderdaad herzien", vult Douwe van Dijk van het Wetterskip a. "De classificaties zijn afgeschaft, zodat iedereen in Nederland nu hetzelfde betaalt. Het tarief voor bemalen land is echter wel hoger." 

De bouw van beide gemalen moet voor 1 oktober klaar zijn. De kosten bedragen 2,9 miljoen euro. Wetterskip Fryslan is momenteel op Terschelling ook bezig met versterking van de waddendijk. Voor fietsende toeristen is de dijk hierdoor grotendeels verboden terrein. Alleen het stuk tussen Kinnum en Lies is begaanbaar.

Bron: Persburea 't Wakend Oog - Terschelling - april 2010

colofon