BOEREN IN BEELD - Portret van agrarisch Terschelling
homeproject 'Boeren in Beeld'boerencultuurvereniging Agrarisch Belang Terschellingevenementennieuwslinkscontact
nieuwsafbeelding


- Mijlpaal bij maatschap Van Zwol
- Wietse van Dijk vindt eerste kievitsei 2011
- Vijfling bij boer Wietse van Deelen
- Feestelijke ingebruikname zeegemalen
- Juweeltje de tientonner
- Mariska Mier wint St.Jansdraverij
- Paardenvolk brengt reddingshistorie tot leven
- Bouw gemalen van start
- Meer weidevogels op Terschelling
- Waddendijk wordt verstevigd
- Rinke Mier mag bouwen
- Boerderijverplaatsing duivels dilemma
- Duizenden ganzen op Terschelling
- Schooljeugd onthaald op arrensledetocht
- Pony’s werken voor Staatsbosbeheer
- Rijkste melk op Terschelling
- Jacht op herten hervat
- Bezoekboerderij ‘De Gèskieker’ geopend
- Terschelling krijgt poldergemalen
- September – vruchtmaand - cranberrymaand
- Veel lof voor agrarische optocht
- Vrouwen regeren op Sint Jan
- Vraagtekens bij bedrijfsverplaatsing
- Discussie over polderpad
- Gerstteelt goed voor natuur en toerist
- Burgemeester Visser: “Samen nadenken over het toekomstperspectief.”
- Matig jaar voor land- en tuinbouw
- Boeren niet blij met herten
- Lutineprijs voor Renske Gorter en Anne Zorgdrager
- Zestig jaar landbouwonderwijs op Terschelling
- Boer Wietse populair
- Terschellinger kaas wint prijs
- Landerijen op Terschelling blank
- Rampzomer voor rotganzen
- Boerengolf mag in Oosterend
 

Discussie over polderpad

WEST-TERSCHELLING - Moet het schelpenpad door de Terschellinger polder blijven zoals het is? Of moet het tot 3,5 meter verhard worden met beton? De boeren op Terschelling lijken het daarover niet eens te zijn. De agrarische sector gebruikt het naastgelegen landbouwpad, maar rijdt ook op het fietspad, al was het maar om over te steken naar de landerijen. Hieronder een bloemlezing van de verschillende standpunten.

Egbert Zorgdrager - ecologisch veehouder - vreest dat verharding zal leiden tot meer autoverkeer, wat verstoring van de weidevogels betekent. "Ik heb mijn bedrijf verbreed met natuurbeheer. Het zou jammer zijn - juist nu de melkprijs zo laag is - als door verharding het aantal broedende vogels afneemt." De agrarier vindt de nesten nu op 50 meter afstand van het schelpenpad. Bij een weg met verkeer is die afstand 125 meter", weet hij.

Schapenboer Wietse van Deelen zegt: "De toerist zal niet blij zijn met een verharde weg. Het schelpenpad geeft het echte eilandgevoel. Je kunt maar een keer iets bederven."

"Een verharde weg, met hekconstructies om sluipverkeer tegen te gaan, is paardonvriendelijk", oordeelt Arie Doeksen. "Want dan kunnen we er niet meer met paard-en-wagen langs. Vijftig jaar geleden reed ik zo met mijn opa door de polder. Dat moet zo blijven", vindt de Formerumer, die een akkerbouwbedrijf in de Flevopolder heeft.

Melkveehouder en LTO-bestuurslid Jodi Kuipers bekijkt het van de praktische kant. "Een schelpenpad vraagt iedere twee jaar onderhoud. Dat is zonde van de kosten."Hij pleit voor een betonpad van 3,5 meter, zodat de boeren er goed over heen kunnen met hun materieel. "Zodenbemesters wegen tegenwoordig achttien ton en zijn veel breder dan twee meter."

Bron: Persbureau 't Wakend Oog - Terschelling -  april 2009

colofon