BOEREN IN BEELD - Portret van agrarisch Terschelling
homeproject 'Boeren in Beeld'boerencultuurvereniging Agrarisch Belang Terschellingevenementennieuwslinkscontact
nieuwsafbeelding


- Mijlpaal bij maatschap Van Zwol
- Wietse van Dijk vindt eerste kievitsei 2011
- Vijfling bij boer Wietse van Deelen
- Feestelijke ingebruikname zeegemalen
- Juweeltje de tientonner
- Mariska Mier wint St.Jansdraverij
- Paardenvolk brengt reddingshistorie tot leven
- Bouw gemalen van start
- Meer weidevogels op Terschelling
- Waddendijk wordt verstevigd
- Rinke Mier mag bouwen
- Boerderijverplaatsing duivels dilemma
- Duizenden ganzen op Terschelling
- Schooljeugd onthaald op arrensledetocht
- Pony’s werken voor Staatsbosbeheer
- Rijkste melk op Terschelling
- Jacht op herten hervat
- Bezoekboerderij ‘De Gèskieker’ geopend
- Terschelling krijgt poldergemalen
- September – vruchtmaand - cranberrymaand
- Veel lof voor agrarische optocht
- Vrouwen regeren op Sint Jan
- Vraagtekens bij bedrijfsverplaatsing
- Discussie over polderpad
- Gerstteelt goed voor natuur en toerist
- Burgemeester Visser: “Samen nadenken over het toekomstperspectief.”
- Matig jaar voor land- en tuinbouw
- Boeren niet blij met herten
- Lutineprijs voor Renske Gorter en Anne Zorgdrager
- Zestig jaar landbouwonderwijs op Terschelling
- Boer Wietse populair
- Terschellinger kaas wint prijs
- Landerijen op Terschelling blank
- Rampzomer voor rotganzen
- Boerengolf mag in Oosterend
 

Meer weidevogels op Terschelling

FORMERUM - Het gaat bijzonder goed met de weidevogels op Terschelling. Vooral grutto's en tureluurs gaan in aantal sterk vooruit. In drie jaar tijd is het aantal broedparen met dertig procent gestegen, terwijl de landelijke trend een daling van vijf procent laat zien. Op Terschelling zijn in 2009 29,5 gruttobroedparen per 100 hectare geteld, van de tureluur 20,4 paren.

De aantallen komen naar voren uit een driejaarlijkse inventarisatie, samengesteld door de SOVON vogelonderzoek Nederland. De goede resultaten zijn mede te danken aan het agrarisch beheer op Terschelling. Negentig procent van de boeren doet aan weidevogelbeheer; de nesten op hun land worden getraceerd en beschermd. Op een kwart van de weilanden in de polder zit een maaibeperking; de weilanden worden niet voor 15 juni of 22 juni - afhankelijk van de afspraak - gemaaid of anderszins bewerkt, waardoor de vogels de kans krijgen hun eieren uit te broeden.

Het effect daarvan is nu af te lezen in deze rapportage, concludeert Egbert Zorgdrager, voorzitter van de Vereniging Agrarisch Belang Terschelling. De eilander landbouw werkt al sinds 1980 met weidevogelpakketten uit de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN). "Het zit de boeren inmiddels tussen de oren", zegt Zorgdrager, die zelf ecologisch boert in Formerum. Inmiddels hebben zich weer meer bedrijven aangemeld voor de regeling.

Uit de inventarisatie blijkt verder dat de graspiepers in opmars zijn: 23 paartjes in 2009 tegen 5 in 2006. Er is een lichte toename van krakeend, de slobeend en de kuifeend. De scholekster neemt in aantal af en de stand van de kieviten is licht gedaald. "De laatste is een vroege broeder", verklaart Zorgdrager, "dus voor hem maakt het niet uit of er later gemaaid wordt."

De Formerumer boer denkt zelf - maar niet iedereen is dat met hem eens - dat de goede weidevogelstand ook grotendeels te danken is aan het ganzengedoogbeleid. "Vanwege de ganzen wordt er op het hele eiland later gemaaid, daardoor krijg je kruidiger grasland, en dat komt de vogels ten goede."Verder is het ook een voordeel dat er geen vossen op Terschelling leven. "Maar er zijn wel weer 20.000 zilver- en mantelmeeuwen die het op de nesten hebben voorzien. Ook buizerds, kiekendieven en kraaien zijn grote rovers."

Er zijn vijftien soorten weidevogels vastgesteld op Terschelling met een totaal van 791 territoria. Van de veertien soorten die geteld worden vanwege het SAN-weidevogelpakket behoren er elf tot de kritische soort.

Bron: Persbureau 'tWakend Oog - Terschelling - april 2010

colofon