BOEREN IN BEELD - Portret van agrarisch Terschelling
homeproject 'Boeren in Beeld'boerencultuurvereniging Agrarisch Belang Terschellingevenementennieuwslinkscontact
nieuwsafbeelding


- Mijlpaal bij maatschap Van Zwol
- Wietse van Dijk vindt eerste kievitsei 2011
- Vijfling bij boer Wietse van Deelen
- Feestelijke ingebruikname zeegemalen
- Juweeltje de tientonner
- Mariska Mier wint St.Jansdraverij
- Paardenvolk brengt reddingshistorie tot leven
- Bouw gemalen van start
- Meer weidevogels op Terschelling
- Waddendijk wordt verstevigd
- Rinke Mier mag bouwen
- Boerderijverplaatsing duivels dilemma
- Duizenden ganzen op Terschelling
- Schooljeugd onthaald op arrensledetocht
- Pony’s werken voor Staatsbosbeheer
- Rijkste melk op Terschelling
- Jacht op herten hervat
- Bezoekboerderij ‘De Gèskieker’ geopend
- Terschelling krijgt poldergemalen
- September – vruchtmaand - cranberrymaand
- Veel lof voor agrarische optocht
- Vrouwen regeren op Sint Jan
- Vraagtekens bij bedrijfsverplaatsing
- Discussie over polderpad
- Gerstteelt goed voor natuur en toerist
- Burgemeester Visser: “Samen nadenken over het toekomstperspectief.”
- Matig jaar voor land- en tuinbouw
- Boeren niet blij met herten
- Lutineprijs voor Renske Gorter en Anne Zorgdrager
- Zestig jaar landbouwonderwijs op Terschelling
- Boer Wietse populair
- Terschellinger kaas wint prijs
- Landerijen op Terschelling blank
- Rampzomer voor rotganzen
- Boerengolf mag in Oosterend
 

Waddendijk wordt verstevigd

WEST-TERSCHELLING - Wetterskip Fryslan pakt een gedeelte van de Waddenzeedijk op Terschelling aan. De bekleding met granietblokken voldoet niet meer aan de wettelijke veiligheidsnorm. Bij zware stormen zouden de blokken kunnen wegslaan, waardoor de kans op dijkdoorbraak te groot wordt.

Het te verbeteren traject is onderverdeeld in twee stukken. Het eerste deel behelst dijkvak A, dat vanaf de Nieuwe Dijk op West een kilometer in oostelijke richting loopt. Het tweede gedeelte (dijkvak H) ligt aan het andere uiteinde van het eiland, een drie kilometer lang traject dat van Hoorn tot Oosterend loopt.

De werkzaamheden zullen bestaan het verbeteren van de teenconstructie, het aanbrengen van betonzuilen op het bovenste talud en het aanbrengen een laag grote steenblokken op de onderste glooiing. De materialen worden per schip naar de haven van West gebracht en van daar per vrachtwagen naar de dijk gereden. In totaal is 60.000 ton aan materiaal nodig; oftewel zestig scheepsladingen. De kosten voor de dijkverbetering  bedragen bijna 4 miljoen euro. Half maart begint de aannemerscombinatie Van de Biggelaar uit Kerkdriel en Liebrechts Middelbeers met werkzaamheden. Voor 1 oktober moet de klus geklaard zijn, omdat dan het stormseizoen begint. De aannemer heeft tot 1 juni 2011 de tijd om te zaak te voltooien.

Gedurende het werk is het buitendijkse fietspad afgesloten, evenals de weg aan de binnenzijde van de dijk. Het middengedeelte van de Waddenzeedijk , tussen Kinnum en de Oosterboutenweg bij Lies, blijft wel toegankelijk.

Bron: Persbureau 't Wakend Oog - Terschelling - maart 2010

colofon