BOEREN IN BEELD - Portret van agrarisch Terschelling
homeproject 'Boeren in Beeld'boerencultuurvereniging Agrarisch Belang Terschellingevenementennieuwslinkscontact
nieuwsafbeelding


- Mijlpaal bij maatschap Van Zwol
- Wietse van Dijk vindt eerste kievitsei 2011
- Vijfling bij boer Wietse van Deelen
- Feestelijke ingebruikname zeegemalen
- Juweeltje de tientonner
- Mariska Mier wint St.Jansdraverij
- Paardenvolk brengt reddingshistorie tot leven
- Bouw gemalen van start
- Meer weidevogels op Terschelling
- Waddendijk wordt verstevigd
- Rinke Mier mag bouwen
- Boerderijverplaatsing duivels dilemma
- Duizenden ganzen op Terschelling
- Schooljeugd onthaald op arrensledetocht
- Pony’s werken voor Staatsbosbeheer
- Rijkste melk op Terschelling
- Jacht op herten hervat
- Bezoekboerderij ‘De Gèskieker’ geopend
- Terschelling krijgt poldergemalen
- September – vruchtmaand - cranberrymaand
- Veel lof voor agrarische optocht
- Vrouwen regeren op Sint Jan
- Vraagtekens bij bedrijfsverplaatsing
- Discussie over polderpad
- Gerstteelt goed voor natuur en toerist
- Burgemeester Visser: “Samen nadenken over het toekomstperspectief.”
- Matig jaar voor land- en tuinbouw
- Boeren niet blij met herten
- Lutineprijs voor Renske Gorter en Anne Zorgdrager
- Zestig jaar landbouwonderwijs op Terschelling
- Boer Wietse populair
- Terschellinger kaas wint prijs
- Landerijen op Terschelling blank
- Rampzomer voor rotganzen
- Boerengolf mag in Oosterend
 

Vraagtekens bij bedrijfsverplaatsing

WEST-TERSCHELLING - Er leven bij de politiek op Terschelling nog teveel vragen om zondermeer mee te werken aan verplaatsing van het boerenbedrijf van Rinke Mier in Hoorn. De PvdA en Plaatselijk Belang willen een bredere discussie over de toekomst van de agrarische sector op het eiland. Vooral over de omvang van de bedrijven moet duidelijkheid komen, vinden de partijen. Dat bleek deze week tijdens een vergadering van de raadscommissie.

De melkveehouderij van de familie Mier ligt vrijwel tegen het dorp aan. Om het bedrijf levensvatbaar te houden en om milieuredenen wil de maatschap naar het zuiden verplaatsen, verder de polder in. Mier heeft nu ruim 200 stuks vee, de nieuwe stal moet plaats bieden aan 360 koeien en kalveren. Passen stallen met een omvang van 80 bij 45 meter en een hoogte van 12 meter in het Terschellinger landschap, vroeg Antoine van den Berg (PB) zich af.  Instemmen met dit voorstel maakt de weg vrij voor anderen en zal leiden tot een concentratie grote bedrijven in Lies en Hoorn", vreesde hij. In de directe omgeving zitten nog een drietal grote boeren.

Het college van burgemeester en wethouders wil de plaats van het huidige bedrijf bestemmen voor woningbouw. "Vanwege die huizen moet het bedrijf verder de polder in", constateerde Teun de Jong (PvdA). Hij vermoedde dat woningbouw in het plan is opgenomen omdat het hele plan economisch haalbaar te maken.

Ook de Stichting Ons Schellingerland (SOS) kondigde aan zich tegen woningbouw te zullen verzetten. Voorzitter Hugo Gorter verweet het CDA en de VVD - die wel instemden met het plan - er alleen bedrijfsmatig naar te kijken, en de belangen van het Terschellinger landschap ondergeschikt te maken.

"Als we de agrarische cultuur voor het eiland willen behouden, dan moeten de bedrijven de kans krijgen om door te ontwikkelen", bracht Rinske Cupido - Pootjes daar tegenin. Wethouder Iemke van Zwol benadrukte dat behoud van de boerenstand onontbeerlijk is voor instandhouding van de natuurwaarden in de polder.

Bron: Persbureau 't Wakend Oog - Terschelling - mei 2009

colofon